Revista de Gastroenterología de México Revista de Gastroenterología de México
CARTA CIENTÍFICA
Trombosis espontánea de un seudoaneurisma de la arteria gastroduodenal manifestado como una lesión subepitelial
Spontaneous thrombosis of a gastroduodenal artery pseudoaneurysm manifesting as a subepithelial lesion
A. Gião Antunes, , B. Peixe, H. Guerreiro
Departamento de Gastroenterología, Centro Hospitalar do Algarve, EPE, Faro, Faro, Portugal