Journal Information

Contract

Advertising department Barcelona: Joan Gomá

E-mail: j.goma@elsevier.com
Tel.: 600 590 392

Advertising department Madrid: Jorge González

E-mail: j.gonzalez@elsevier.com
Tel.: 670 485 555

Advertising
Idiomas
Revista de Gastroenterología de México

Subscribe to our newsletter